Algemene voorwaarden

Je hebt een verwijzing van je huisarts nodig voor de specialistische ggz. Ook je eventuele regiebehandelaar binnen de basis ggz mag een verwijsbrief voor de specialistische ggz schrijven. De verwijsbrief heb ik nodig vóór het eerste intakegesprek en kun je me per mail of post toesturen.

Een intake- en behandelgesprek duurt 45 minuten.

Vergoeding
Psychotherapie van Duijnhoven werkt in 2021 contractvrij. Je behandeling wordt daardoor ten dele vergoed. Daarnaast betaal je je eigen risico; in 2021 bedraagt dit 385,-. Dit bedrag wordt aan het einde van je behandeling door de zorgverzekering in rekening gebracht, en geldt voor eenieder die in Nederland gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering.
Nota's van je behandeling worden iedere twee maanden (dit zijn voorschotnota's) en aan het einde van dit kalenderjaar (2021) aan je verstuurd. De eindnota, dit jaar aan het einde van 2021, kun je na betaling aan Psychotherapie van Duijnhoven vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar indienen.

Tarieven
De gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven voor de specialistische GGZ.

Het eerste intakegesprek duurt 45 minuten en kost €150,-. Dit is inclusief het verwerken van de intakefase aan het einde van de intakefase; een samenvattend verslag, een behandelplan en, indien je hiervoor toestemming geeft, brief naar je verwijzer.

Het behandeltarief voor een gesprek van 45 minuten geldt vanaf gesprek 2 en is €114,41.

Een aantal klachten en diagnoses wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekering vergoedt je behandeling dan niet. Wanneer hier sprake van is, zal ik dit tijdens het intakegesprek met je bespreken. Omdat je bent verwezen voor specialistische zorg, is hier in de praktijk nauwelijks sprake van. Het gesprekstarief voor niet-verzekerde zorg is € 114,41.

Ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling kun je ook zonder tussenkomst van huisarts en zorgverzekeraar behandeling volgen. Het tarief hiervoor is €114,41 per gesprek van 45 minuten.

Voorwaarden en tarieven voor no show

  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of geannuleerd (telefonisch of per mail).
  • Afspraken die korter dan 24 uur van te tevoren worden verzet of geannuleerd worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is € 114,41.
  • Ook het niet verschijnen op de afspraak zonder afmelding wordt in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is € 114,41.

Een no-showrekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Uitwisseling informatie
Je huisarts is het centrale aanspreekpunt voor je gezondheid. Daarom wordt, bij schriftelijke toestemming door jou als cliënt, aan het begin en aan het einde van de behandeling een briefje naar je huisarts gestuurd, om relevante informatie te delen. Wanneer ik tussendoor met je huisarts wil overleggen, zal ik dit vooraf met je bespreken.

ROM
ROM ofwel Routine Outcome Monitoring is een manier om het effect van je behandeling te meten. Hiertoe wordt, na schriftelijke toestemming, in ieder geval aan het begin en aan het einde van je behandeling een vragenlijst bij je afgenomen.
Iedere zorgverlener is verplicht tot ROM, maar je bent als cliënt niet verplicht om hieraan deel te nemen.

Aan het einde van je behandeling word je verzocht een cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Scroll naar top