Tarieven & vergoeding

Vóór aanvang van behandeling heb je een verwijsbrief van je huisarts voor de specialistische ggz nodig. Ook je eventuele regiebehandelaar binnen de basis ggz of je psychiater mag een verwijsbrief voor de specialistische ggz schrijven. Op deze verwijsbrief moet ook de AGB-code van de verwijzer vermeld staan.

2021
In 2021 werk ik contractvrij. Dat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten. Dit biedt zowel keuze- als inhoudelijke vrijheid en je behandeling wordt, afhankelijk van je verzekeringspolis, ten dele vergoed, variërend van 65 tot 100%. Daarnaast betaal je je eigen risico; in 2021 bedraagt dit 385,-. Omdat het zorgverzekeringsstelsel in 2022 verandert, betaal je ook komend jaar je eigen risico.

Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt je behandeling meestal volledig vergoed. Wanneer je een naturapolis hebt, wordt een groot deel van je behandeling vergoed. Het is zinvol om vóór aanvang van je behandeling bij je zorgverzekeraar na te vragen welk percentage je vergoed krijgt. Zo kom je achteraf niet voor financiële verrassingen te staan. Meer informatie is te vinden op de website https://contractvrijepsycholoog.nl.

2022
In 2022 heb ik in ieder geval een contract met Menzis. Dit betekent dat als je bij Menzis bent verzekerd, je behandeling direct bij Menzis wordt gedeclareerd (geen voorfacturering) en deze volledig wordt vergoed.

Indien ik ook met andere zorgverzekeraars een contract sluit, zal ik dit op deze website publiceren. Met CZ zal ik geen contract afsluiten.

Mocht je in 2022 willen starten met psychotherapie, dan is het, naast het afsluiten van een verzekeringspolis bij Menzis dan wel het zoeken naar een gunstige verzekeringspolis ten aanzien van vergoeding van contractvrije zorg, ook een optie om aan het einde van het jaar over te stappen naar een restitutiepolis in plaats van een naturapolis. Je betaalt dan maandelijks een iets hogere zorgpremie, maar je behandeling wordt, afhankelijk van je restitutiepolis, volledig vergoed. Ook hier is het van belang dit vooraf even goed uit te zoeken. Enkele verzekeraas hanteren namelijk een voorbehoud (geen recht op vergoeding als je overstapt om gebruik te maken van zorg).

2021 & 2022
De nota's van je behandeling worden maandelijks (dit zijn voorschotnota's) en in 2021 aan het einde van dit kalenderjaar aan je verstuurd. De eindnota van 2021 kun je na betaling vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar indienen. De voorschotnota's kunnen niet ingediend worden bij je zorgverzekeraar.

In 2022 zal de geestelijke gezondheidszorg op een andere manier bekostigd worden (Zorgprestatiemodel). Wanneer ik hier meer informatie over heb, welke relevant is voor de facturering en declaratie van je zorg, zal ik dit op de website publiceren.

Tarieven 2021

De gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven voor de specialistische GGZ.

  • Het tarief voor een intakegesprek van 45 minuten inclusief het verwerken van de intake is €150,-. Dit is inclusief het verwerken van de intakefase aan het einde van de intakefase; een samenvattend verslag, een behandelplan en brief naar de verwijzer.
  • Het behandeltarief voor een gesprek van 45 minuten is €114,41.
  • Enkele klachten en diagnoses worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekering vergoedt je behandeling dan niet. Wanneer hier sprake van is, zal ik dit tijdens het intakegesprek met je bespreken. Omdat je bent verwezen voor specialistische zorg, is hier in de praktijk nauwelijks sprake van. Het gesprekstarief voor niet-verzekerde zorg is € 114,41.
  • Ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling kun je ook zonder tussenkomst van huisarts en zorgverzekeraar behandeling volgen. Het tarief hiervoor is €114,41 per gesprek van 45 minuten.

Naast psychotherapie geef ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding. Het tarief hiervoor is €100,- per sessie van 45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd. 

De tarieven voor 2022 zijn nog niet bekend maar zullen nauwelijks afwijken van de tarieven van 2021. 

Voorwaarden en tarieven voor no show

  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of geannuleerd (telefonisch of per mail).
  • Afspraken die korter dan 24 uur van te tevoren worden verzet of geannuleerd worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is €114,41.
  • Ook het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding wordt in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is €114,41.

Een no-showrekening kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Onderscheid restitutie- versus naturapolis

Heb je een een restitutiepolis?
Dan word je zorg bij Psychotherapie van Duijnhoven volledig vergoed.

Overweeg je per 2022 over te stappen naar een restitutiepolis? Laat je ook dan goed informeren. Enkele verzekeraas hanteren namelijk een voorbehoud.

Heb je in 2022 een naturapolis bij Menzis?
Dan word je zorg bij Psychotherapie van Duijnhoven volledig vergoed.

Heb je een naturapolis bij een andere verzekeraar dan Menzis? 
Dan word je zorg bij Psychotherapie van Duijnhoven ten dele vergoed. Je zorgverzekeraar vertelt je welk percentage jij, met jouw polis, vergoed krijgt.

Scroll naar top